Privacy Statement

PRIVACY – EN COOKIE BELEID WEBADS

WebAds Interactive Advertising verkoopt als media exploitant advertentieruimte namens 130 kwalitatieve sites op internet en op de mobiele telefoon. Met dit brede netwerk aan sites bereiken we maandelijks ruim 6,5 miljoen mensen. Wij realiseren ons dat privacy een gevoelig punt is en we trachten dan ook open en transparant hierin te zijn. Het door WebAds gehanteerde privacybeleid is neergelegd in deze voorwaarden en is van toepassing op het gebruik van onze website www.webads.nl alsmede op de advertenties die door WebAds geplaatst worden binnen het advertentienetwerk. Mocht je na het lezen van dit document nog vragen hebben kunt je altijd mailen naar info@webads.nl.

Persoonsgegevens

Indien en voor zover door de gebruiker van onze website persoonsgegevens worden verstrekt, zullen die persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de verstrekking plaatsvond. Over het algemeen zullen die persoonsgegevens gebruikt worden om uitvoering te geven aan een verzoek van de gebruiker. In sommige gevallen komt het voor dat we je op deze website vragen enkele persoonsgegevens in te vullen, bijvoorbeeld voor ons informatie- , exploitatie- of nieuwsbriefaanvraagformulier. Dit is vaak noodzakelijk om je een bepaalde dienst of service te kunnen leveren. Als we je om invoer van gegevens vragen, geven we hierbij altijd aan welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel kunnen worden ingevuld. De gegevens worden door ons op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. WebAds zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast zullen wij nooit zonder toestemming jouw gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn.
Onze website kan links naar externe websites bevatten. WebAds is echter niet verantwoordelijk voor de sites binnen ons netwerk, hun inhoud of het door hen gehanteerde privacybeleid. Wij dringen er bij deze sites echter wel op aan een duidelijk en transparant privacy- en cookiebeleid te voeren.

Cookies

WebAds maakt in veel gevallen gebruik van het plaatsen van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie die een server naar jouw browser (zoals Firefox of Internet Explorer) stuurt, met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Het gaat daarbij steeds om anonieme gegevens die door WebAds niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn. Cookies kunnen jouw computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Op onze eigen website (www.webads.nl) gebruiken we in sommige gevallen permanente cookies om het navigeren voor je gemakkelijker te maken, om je van bepaalde informatie te voorzien en bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren.

Op de websites binnen ons advertentienetwerk plaatsen wij permanente cookies om te voorkomen dat je bepaalde advertenties te vaak ziet en om advertenties te kunnen serveren die goed aansluiten bij jouw interesses en behoeften. Hiervoor plaatsen WebAds en samenwerkende third parties zoals, onder andere, Wunderloop permanente cookies om vervolgens anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop jij de websites binnen het WebAds netwerk gebruikt. We staan deze partijen echter niet toe om enige persoonsgegevens over jou te verzamelen. Mocht je geen prijs stellen op relevante reclame, kun je via je browserinstellingen je cookies uitschakelen.

Let op: dit betekent natuurlijk niet dat je helemaal geen reclame meer te zien krijgt. De reclame zal alleen minder aansluiten bij je wensen en behoeften. De door WebAds in het WebAds Netwerk geplaatste advertenties zijn afkomstig van derden en WebAds is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die advertenties, noch voor de (inhoud van) websites of mobiele sites (inclusief het door die sites gehanteerde privacybeleid) waar die eventuele advertenties naar verwijzen.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van WebAds in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingerijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Bij vragen, opmerkingen of verzoeken kan contact worden opgenomen met WebAds via info@webads.nl.

© Copyright - WebAds BV