Leer meer over ads.txt

WebAds adx.txt compliant

Het gonst al een tijdje in de markt, maar het ads.txt project begint nu echt momentum te krijgen. Belangrijke drijfveer hierachter is het feit dat grote inkoopplatformen als DBM en AppNexus aangeven alleen nog verkopers te accepteren die zijn opgenomen in ads.txt. Het goede nieuws is dat 99% van de advertentieruimte die WebAds aanbiedt reeds voorzien is van een ads.txt. Kopers kunnen er dus zeker van zijn dat er een directe relatie is met de uitgevers en dat het advertentiebudget ook daadwerkelijk bij de uitgever terechtkomt.

Wat is dat bestand nu eigenlijk?

Ads.txt is een eenvoudig tekstbestand dat door een uitgever via de website wordt aangeboden. De conventie is dat dit bestand zich direct onder het domein bevindt: domein.nl/ads.txt. Het is mogelijk per subdomein een apart bestand aan te bieden: sub.domein.nl/ads.txt. Het inkoopplatform zal eerst proberen het ads.txt bestand op het subdomein te evalueren. Als dat ontbreekt, zoekt het naar het ads.txt bestand op domeinniveau. Het idee is dat kopers op deze manier beschermd worden tegen nep verkeer en zeker weten dat hun budget de uitgever bereikt.

En wat staat er in?

Het bestand geeft een overzicht van welke verkoper door de uitgever geautoriseerd is om de advertentieruimte namens die site aan te bieden voor verkoop. Een regel bevat de URL van het betreffende verkoopplatform, de unieke ID van de verkoper, een beschrijving van de relatie tussen verkoper en uitgever en een optionele ID van een certificerende autoriteit.

Rijmpieten nemen Van Dale over!

De spannendste tijd voor dichters in spé nadert met rasse schrede. Uitgever Van Dale, bekend van de Dikke Van Dale, blijft daarom continu het gratis online (rijm)woordenboek verbeteren en aanvullen met nieuwe woorden. De woorden van het jaar 2016 zijn bijvoorbeeld ook al geïmplementeerd. 2016 was namelijk het jaar van de ‘treitervloggers’, ‘Pokémonterreur’ en het ‘Trumpisme’. De goedheiligman is al in het land met zijn nieuwe pieterbazen en we moeten dus volop aan de rijm.

 

Brandmanager Glenn Pelupessy laat het volgende weten: “Het gratis Van Dale Rijmwoordenboek herkent maar liefst een miljoen Nederlandse woorden! Dit in combinatie met de vele verbeteringen aan het Rijmwoordenboek maakt dit de perfecte tool voor de rijmpieten“.

 

Het aantal impressies op rijmwoordenboek.vandale.nl neemt de komende tijd drastisch toe. Zijn jullie campagnes al voorbereid op de grote rijmdrukte?

Learn about ads.txt

WebAds ads.txt compliant

Ads.txt has been one of the latest buzzwords in the industry and is finally gaining momentum. This is because the major buying tools like DBM and AppNexus are now enforcing this initiative. This means these platforms will no longer accept inventory from sellers that have not been listed on ads.txt. The good news is that 99% of the inventory offered by WebAds has now been provided with ads.txt. Buyers are now ensured of our direct relationship with publishers and can be certain their advertising dollars actually reach the publisher.

What is this ads.txt file?

Ads.txt is a simple text file published by publishers on their websites. The standard states that this file is made available directly under the domain: domain.com/ads.txt. It is also possible to offer a separate file per subdomain: sub.domain.com/ads.txt. The buying platform will first try to evaluate the file on subdomain level. If that file is not available, the platform will evaluate the ads.txt file on the domain level. The idea is that buyers will be protected from fake traffic this way and can be sure their budget actually reaches the publisher.

What does it contain?

The file gives an overview of sellers who are authorized to offer advertising space on behalf of a site/domain. A line contains the URL of the corresponding sales platform, the unique seller ID, a description of the relationship between seller and publisher and an optional ID provided by a certification authority. When we implement the new AppNexus video player we will discuss additional ads.txt lines with our publishers.