Kinderalimentatie: werkelijke of forfaitaire woonlasten?

Wanneer u en uw ex-partner kiezen voor een echtscheiding en er zijn kinderen bij betrokken, is kinderalimentatie een belangrijk onderdeel van de financiële afspraken tussen u en uw ex-partner. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van uw draagkracht en de behoeften van uw kinderen. De draagkracht wordt mede ingevuld door de woonlasten die u heeft.

Woonlasten

Om te voorkomen dat de omvang van de woonlasten enorm verschilt of tot veel conflicten leidt, heeft de rechter bepaald dat bij het berekenen van kinderalimentatie men dient te rekenen met een forfaitaire woonlast (gelijk aan 30% van het netto besteedbaar inkomen) en niet met de werkelijke woonlast. De grondslag is dus dat 30% van het netto inkomen van de ouders wordt beschouwt als woonlast.

Het rekenen met een forfaitaire woonlast dient de voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Daarnaast voortkomt deze rekenmethode dat elke verandering in de woonsituatie aanleiding geeft tot een wijzigingsverzoek. De vraag is of bij het berekenen van kinderalimentatie altijd met een forfaitair bedrag aan woonlasten gerekend moet worden of dat er in sommige gevallen toch met de werkelijke woonlast gerekend kan worden. In sommige situaties is de werkelijke woonlast namelijk veel lager dan de forfaitaire woonlast en kan de uitkomst van de berekening onrechtvaardig zijn. De Hoge Raad heeft zich op 16 april 2021 hierover uitgesproken.

Uitspraak

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het rekenen met het forfaitaire systeem voorkeur heeft. Een verzoek aan de rechter om rekening te houden met daadwerkelijke hogere woonlasten wordt meestal niet gehonoreerd. Daarentegen wordt een verzoek om rekening te houden met lagere daadwerkelijke woonlasten vaak wél aangenomen. Dat verzoek dient wel aan twee voorwaarden te voldoen. Afwijking van het forfaitaire systeem is mogelijk als:

  1.     niet geheel in de behoeften (kosten) van de kinderen kan worden voorzien als uitgegaan wordt van het forfaitaire rekensysteem, en;
  2.     de werkelijke woonlasten duurzaam lager zijn dan de forfaitaire woonlasten.

Conclusie

Door deze uitspraak van de Hoge Raad dienen rechtshulpverleners er bewust van te zijn dat gekeken wordt naar de werkelijke woonlasten als de gezamenlijke draagkracht van de ouders onvoldoende is om in de kosten van de kinderen te kunnen voorzien en de werkelijke woonlasten duurzaam lager zijn dan de forfaitaire woonlasten.

 

Hulp bij scheiding

Een echtscheidingsadvocaat behoort tot het personen-en familierecht. Denk hier aan bijvoorbeeld complexe financiële situaties. Het kan namelijk zo zijn dat een of beide partners een eigen bedrijf bezit of zelfs een groot eigen vermogen heeft. Het is belangrijk om hierbij de juiste keuzes te maken. Het opstellen van een ouderschapsplan hoort hier uiteraard ook bij. Denk hierbij aan het betalen van alimentatie maar ook wanneer het kind bij vader en/of moeder komt. Een echtscheidingsadvocaat biedt begeleiding tijdens dit proces.