Zeetransport richting duurzaamheid

Duurzaamheid – een breed begrip en voor sommigen hierdoor ook heel ontastbaar. Veel bedrijven en ondernemers hebben het er namelijk over en menen zich erop te focussen, maar wat houdt het nu precies in? Duurzaamheid staat heel kort gezegd voor het voorzien in de economische en sociale levensbehoeften van de huidige generatie, zonder hierin de levensbehoeften van de toekomstige generatie te schaden. De focus ligt daarnaast op het zo zuinig mogelijk omgaan met de natuur en het milieu.

 

Ook binnen de zeevaart en het zeetransport wordt er steeds meer gefocust op duurzaamheid. Zo worden er verschillende manieren bedacht waarop transport efficiënter en effectiever plaats kan vinden en wordt er naar allerlei manieren gezocht om zowel het milieu als de natuurlijk minder te belasten. Waar kan je allemaal aan denken?

 

zeetransport

 

Een zeecontainer delen

Het verduurzamen van de zeetransport kan allereerst door vaker een opslagcontainer te delen. Stel je namelijk eens voor hoeveel meer CO2 er wordt uitgestoten wanneer er 10 half volle containers worden getransporteerd in plaats van 5 volledig gevulde containers. Daarnaast bespaart het de ondernemer of product ook nog eens kosten. Wanneer deze er namelijk normaliter voor kiest om in zijn of haar eentje een zeecontainer te huren, kan dit nu met meer mensen doen. Dit delen van zeecontainers wordt ook wel groupagevervoer genoemd en zorgt voor een efficiëntere (en dus duurzamere) manier van transport.

 

One-way containers

Een andere manier waarop de zeetransport verduurzaamd kan worden, is door meer in te zetten op one-way containers. Dit zijn containers die enkel en alleen één bepaalde kant op gaan wanneer ze volledig gevuld zijn. Dit ligt redelijk in lijn met groupagevervoer, aangezien de focus ligt op het zo efficiënt mogelijk verplaatsen van zeecontainers. Het feit dat een container alleen vervoerd mag worden wanneer deze volledig gevuld is, voorkomt dat containers leeg teruggestuurd worden en zo onnodige CO2 uitstoot veroorzaken.

 

Meer inzetten op emissieloze schepen

Emissieloze schepen. Het klinkt misschien als een duurzame droom, maar is helaas op het moment nog een enorm kostbare optie. Een emissieloos schip is namelijk een schip die gebruik maakt van een dieselelektrische aandrijving, welke hierdoor minder CO2 uitstoot realiseert. Het schip heeft de beschikking over een accu, twee generatoren en een efficiënt onderwaterschip. Ondanks dat het een enorm kostbare manier is om de zeetransport te verduurzamen, is het zeker een interessante optie.

 

Zoals je kunt lezen zijn er diverse manier waarop de zeetransport verduurzaamd kan worden. Gelukkig wordt hier steeds vaker bij stil gestaan en komen er steeds meer manieren bij waarop de CO2 uitstoot verminderd kan worden. Wat lijkt jou de beste manier?